mobile

Czy łodzie rekreacyjne należy rejestrować?

łodzie rekreacyjne rejestracja
2018-09-28

Rejestracja nowej motorówki nie musi być żmudnym procesem, który zaburzy nam radość po zakupie łodzi MasterCraft. Dowiedz się jak i gdzie rejestrować łodzie motorowe, jakie są wymogi z tym związane oraz jaki jest czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku.

Czy łodzie rekreacyjne należy rejestrować?

Przepisy śródlądowe wynikające z ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. NR 123, poz. 846) przewidują obowiązek rejestracji łodzi używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji gdy mają długość większą niż 12 m lub silnik o mocy większej niż 15 kW. Łodzie rekreacyjne, które są zwolnione z tego obowiązku, mogą zostać zarejestrowane na wniosek właściciela.

Jedną z cech, które wyróżnia łodzie motorowe MasterCraft są potężne silniki Ilmor. Ich moc zaczyna się od 239kW, natomiast najmocniejsze motorówki  napędzane są przez jednostki o mocy dochodzącej nawet do 390 kW. Sprawia to, że rejestracja jest w tym przypadku obowiązkowa.

Rejestry prowadzone są przez odpowiednie polskie związki sportowe - w przypadku jachtów motorowych jest to Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.  Jeśli będziemy korzystali z łodzi na śródlądowych drogach wodnych lub do żeglugi przybrzeżnej w odległości 0,75 mili morskiej od brzegu, wystarczy rejestracja Państwowego Urzędu Żeglugi.

Ile musimy czekać na rejestrację naszej łodzi motorowej?

Wpis do rejestru następuje po złożeniu stosownego wniosku nie później niż w terminie trzydziestu dni od kupienia łodzi MasterCraft. Kolejnym wymaganym dokumentem jest posiadanie potwierdzenia nabycia sprzętu.

Sprawę rejestracji łodzi rekreacyjnej może prowadzić właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Wszystkie dokumenty powinny zostać przedłożone w języku polskim.

Łodzie rekreacyjne możemy zarejestrować m.in w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, w skrócie PZMiNW.

Dla naszych klientów załatwiamy formalności zwiazane z rejestracją łodzi motorowych MasterCraft.

w górę